KRUITHUISJE ONTPLOFT

KRUITHUISJE ONTPLOFT

 

Gevarenbord

In de namiddag van maandag 31 december 1934 vond door een onbekende oorzaak een ontploffing plaats in een gebouwtje op het terreinencomplex bij de Artillerie Inrichtingen aan de Hembrug. Het gebouwtje behoort niet tot de gebouwen van de AI maar is valt wel onder het eigendom van het Departement van Defensie. Bij dit ongeval is niemand gewond geraakt. Door de bevoegde autoriteiten wordt een onderzoek ingesteld. De ontploffing heeft plaats gehad in een magazijntje van drie bij drie meter waar ontstekingsmiddelen lagen opgeslagen.

 

Het gebouwtje bestaat uit een zogenaamde spalmuur (spouw), erachter bevind zich nog een gemetselde muur. De dakconstructie is van een zeer licht materiaal, zodat de krachten die in het geval van een ontploffing vrijkomen het gebouwtje via het dak kunnen verlaten. Tijdens de ontploffing van heden namiddag is dat ook inderdaad gebeurd. De het dak, twee ijzeren deuren en de gemetselde buitenmuren zijn geheel weggeslagen. De betonnen wanden zijn intact gebleven. Daar zich op het moment van het ongeluk geen mensen in of in de nabijheid van het gebouw verbleven, zijn er geen persoonlijke ongelukken gebeurd. Ook is er als gevolg van de ontploffing geen brand uitgebroken en hebben de overige gebouwen op het complex geen schade opgelopen. Omdat er nog onontploft materiaal tussen de brokstukken kon bevinden werd de omgeving afgezet en er besloten de boel de volgende dag, bij voldoende licht op te ruimen.

D.Rijnders

Naar aanleiding van het feit, dat enige dagen geleden geruchten de ronde hebben gedaan omtrent het beramen van een communistische aanslag op de Artillerie fabrieken, hebben wij de D.Rijnders, bedrijfschef vuurwerkerij van de Artillerie Inrichtingen, zijn mening verzocht omtrent de vraag, of hier sabotage in het spel zou kunnen zijn. Rijnders antwoordde dat ook die geruchten hem ter ore ware gekomen Persoonlijk had hij echter geen reden omtrent de oorzaak van het één en ander in die richting te zoeken. Voorlopig staat men nog steeds voor een raadsel. In de twee dagen waren er, voor zover de directie bekend is, geen personen in het gebouwtje geweest. ©PDKAIH2019

 

ONTPLOFFING MET DODELIJKE AFLOOP BIJ DE ARTILLERIE INRICHTINGEN.

ONTPLOFFING MET DODELIJKE AFLOOP BIJ DE ARTILLERIE INRICHTINGEN.

Vullen van slaghoedjes voor geweerpatronen in de vuurwerkerij.

Op zaterdagmiddag 18 februari 1911 vond er in de vuurwerkerij  van de fabriek der Artillerie Inrichtingen aan de Hembrug een ongeluk plaats waarbij één werknemer dodelijk getroffen werd en een tweede gewond raakte. Het ongeluk gebeurde tijdens het vullen van slaghoedjes (metalen dopjes) die gevuld worden met sas ((slag)sas is een chemische substantie die door een schok of krachtige tik tot ontbranding of explosie kan komen. Het wordt gebruikt in slaghoedjes van patronen voor de ontsteking van de hoofdlading). De 34 jarige Zaandammer Johannes van der Horst was hiermee bezig toen er plotseling, vermoedelijk als gevolg van wrijving een ontploffing plaats vond.

De machine waarmee deze handeling wordt verricht klapte als gevolg van de explosie uit elkaar. De 46 jarige, eveneens uit Zaandam afkomstige Sergeant Majoor Hendrik Ruiter die bij de werkzaamheden aanwezig was werd door een stuk rondvliegend koper aan de borst getroffen. Deze werd hierdoor zodanig opengereten dat hij direct aan deze verwonding overleed. De heer van der Horst werd door enige brokstukken aan het hoofd getroffen. Omdat deze wonden niet levensbedreigend waren is hij per brancard door de medische dienst naar zijn woning vervoerd.

Op dinsdagmiddag 21 februari 1911, 17.00 uur werd onder zeer grote belangstelling van de directie der Artillerie Inrichtingen, zijn kameraden de onderofficieren en opzichters en verder vele werklieden en overig publiek de lijkbaar van de zaterdagmiddag door het noodlottige ongeval omgekomen Sergeant Majoor H. de Ruiter opgehaald . De lijkbaar was gedekt door twee kransen. Eén van de officieren van de munitiefabriek en één van de onderofficieren en opzichters der Artillerie Inrichtingen. De onderofficieren, opzichters en een aantal werklieden sloten zich bij de stoet aan, die zich door de Langestraat en de Westzijde naar de werf van de firma Evenbleij begaf. Daar lag een sleepboot gereed om het stoffelijk overschot naar Alblasserdam, de geboorteplaats van De Ruiter te vervoeren. Bij de afvaart waren aanwezig de officieren L.C. van Kuyk, Luitenant Kolonel en hoofd der munitiefabriek, D. de Kreuk, Kapitein hoofdopzichter der vuurwerkerij, J.F. Quanjer, 1e Luitenant opzichter der vuurwerkerij en J.A. Meysberg, Majoor en hoofd der werkplaats draagbare wapenen die hun deelneming aan de diep bedroefde weduwe en familieleden betuigde. Verder bedankte de broer van de overledene iedereen voor de laatste eer aan zijn broer. ©PDKAIH2017. Bronnen diverse kranten en tijdschriften ©foto Herman de Ruiter

GEBOUWTJE IN DE LUCHT GEVLOGEN, SABOTAGE?

GEBOUWTJE IN DE LUCHT GEVLOGEN, SABOTAGE?

Door een ook nu nog onbekende oorzaak had in de namiddag van maandag 31 december 1934, in een klein gebouwtje op het terrein van de Artillerie Inrichtingen Hembrug een hevige explosie plaats. Van gebouwtje eigendom van en in gebruik door het Ministerie van Defensie was niets meer over. De ontploffing had plaats gevonden een magazijntje van circa drie bij drie meter, waarin ontstekingsmiddelen lagen opgeslagen. Het gebouwtje had bestaan uit vier betonnen wanden met achter de spouwmuur nog een gemetselde wand. Het dak bestond uit een zeer lichte constructie met als doel om bij een eventuele explosie de drukgolf naar boven te laten ontsnappen. Dit was dan ook precies wat er die namiddag was gebeurd. Het dak was volkomen weggeslagen en ook twee zware ijzeren deuren waren door de drukgolf naar buiten geslingerd. De betonnen wanden waren nog intact maar de gemetselde muren waren geheel vernield. Op het moment van de explosie bevonden zich er geen personen in het gebouwtje en dat is dan ook de reden dat er geen mensen gewond zijn geraakt. Ook was er geen brand uitgebroken en was niets door de rondvliegende brokstukken geraakt of vernield. Omdat het inmiddels donker was geworden en zich tussen de brokstukken nog onontploft materiaal kon bevinden werd met het opruimen van de puinhoop gewacht tot de volgende morgen. De betrokken autoriteiten konden dan ook bij daglicht hun onderzoek naar de oorzaak van de ontploffing beginnen. In de tussenliggende tijd was alles onder toezicht onberoerd gelaten.

explosive-1

Explosieven etiket klasse 1

De volgende middag deelde de heer Rijnders, directeur der Artillerie Inrichtingen mee dat er geen enkel vermoeden bestond omtrent de oorzaak van de explosie. Omdat er al enige tijd geruchten de ronde deden dat er door communisten een aanslag op de Artillerie Inrichtingen werd beraamd, werd de directeur hier ook naar gevraagd. Hij antwoorde dat die geruchten ook hem ter oren waren gekomen maar, persoonlijk had hij geen enkele reden om de oorzaak van het één en ander in die richting te zoeken.  Voorlopig bleef de oorzaak van de ontploffing nog een raadsel. Het enige wat zeker was, was dat er in de twee dagen voorafgaand aan de ontploffing, voor zover hem bekend, niemand in het gebouwtje was geweest. ©PDKAIH2016