EEN FORT TEN ZUIDEN VAN ZAANDAM?

FORT TEN ZUIDEN VAN ZAANDAM, OOIT BEDACHT MAAR NOOIT GEBOUWD.

De plannen voor de bouw van de Stelling van Amsterdam zagen er in 1871 nog heel anders uit dan wat uit eindelijk is gebouwd en uitgevoerd.

Deel van de plannen voor de bouw van de Stelling van Amsterdam en de bouw van een fort in Zaandam, ca 1874
Deel van de plannen voor de bouw van de Stelling van Amsterdam en de bouw van een fort in Zaandam, 1871

Bovenstaand deel van het militaire plan van kap. J.H. Kromhout voor de bouw van gebastionneerde forten met geschut op de wallen en weinig bomvrije gebouwen wijkt sterk af van de uiteindelijk na 1881 gerealiseerde forten. Zijn plan was om de uit het begin van de negentiende eeuw gebouwde “posten van Krayenhof” om te bouwen en de inundatievelden te verbeteren om zo tot een nieuwe Stelling van Amsterdam te komen. Omdat technische ontwikkelingen van het geschut, dat daardoor een grotere draagwijdte kreeg er voor zorgde dat de kring rondom de hoofdstad al spoedig veel te klein werd, is al spoedig van dit plan afgezien. De kring rondom Amsterdam kreeg daardoor uiteindelijk zijn huidige omvang.  In de plannen van Kromhout zou de bewapening van het fort ten zuiden van Zaandam moeten bestaan uit:

  • 4 getrokken Kanons van 16 cm. Lcht. (Licht)
  • 1 getrokken Kanon van 12 cm. Br.K. (Brons Kort)
  • 3 getrokken Kanons van 12 cm. IJ.Lg. (IJzer Lang)
  • 2 gladde Kanons van 9 cm. Br.K. (Brons Kort)
  • 2 gladde Kanons van 15 cm. Lcht. (Licht)
  • 2 Houwitsers van 20 cm. K. (Kort)
  • 2 Houwitser van 15 cm. Lg. (Lang)
  • 2 Coehoorn mortieren.

©PDKAIH2017. Met dank aan René Ros van het  documentatiecentrum Stelling van Amsterdam