DODE FOERIER BIJ DE ARTILLERIE INRICHTINGEN HEMBRUG

DE DOJE FOERIER VAN DUIVELSEILAND.

De wachtpost bij de Artillerie Inrichtingen aan de Hembrug was wel de eenzaamste wacht die een milicien kreeg toegewezen.

Miliciens

In elke lichting deed het verhaal de ronde dat je, als je daar op wacht stond, er voor moest zorgen dat je een pakje tabak bij je had, want elke nacht, om klokslag twaalf uur, kwam de “doje foerier” om tabak vragen.
Lang geleden zou een foerier zich daar aan het Duivelseiland hebben verdronken.
Daarom kon hij geen rust vinden en keerde hij elke nacht naar dezelfde plek terug.
De jongens die dat wachtje moesten kloppen waren dikwijls zo bang dat ze het wachtje verkochten.
Toen het de beurt was van de Waal Malefijt, in het jaar 1904, heeft hij in die eenzame nacht goed uit zijn doppen gekeken, maar de “doje foerier” heeft hij niet gezien.
Nadat de wachtpost aan de Hembrug was ingetrokken werd er niet meer over deze foerier gepraat.

Bron Spokerijen in Amsterdam en Amsteland.

DE HEMBRUGKARABIJN UIT 1916.

DE HEMBRUGKARABIJN UIT 1916.

karabijn-1

Deze Hembrugkarabijn was oorspronkelijk een testwapen uit de fabriek. Toen er karabijnen werden gemaakt werden ze er ook beproefd.  Als er tijdens de beproevingen een beter wapen tevoorschijn kwam als het voorbeeldwapen, werd het voorbeeldwapen vervangen door het nieuwe en betere. Deze karabijn behoorde dus tot één van de beste wapens ooit door de fabriek gemaakt. Uiteindelijk is dit wapen tesamen met nog twee anderen bij de wacht (beveiliging) terecht gekomen die het gebruikte voor de jaarlijkse schietwedstrijden in de bovenkantine, te samen met o.a. de politie, sportschutters en andere genodigden. Dat er door de wacht diverse prijzen, zoals kruiken jenever en 4 kleurenbalpoints  mee gewonnen zijn is te begrijpen met zo’n goed wapen. De wedstrijden werden aan het eind van het jaar gehouden en de hoofdprijs was, hoe kan het ook anders een vuurpijlenpakket.

HET ONGELUK. 

De wacht was gedurende hun middag en nachtdienst gewapend met een gummilat en een pistool welke sinds een schietincident, waarbij een waker door meerdere kogels in zijn rug was getroffen, doorgeladen werd gedragen. (klaar om te vuren). Het doorladen van het wapen gebeurde volgens een strak protocol waarbij het dienstpistool uit de wapenkast werd genomen en in de ruimte daarnaast boven een kist met zand werd doorgeladen en  daarna in de holster gestopt. Het protocol van hoe alles hoorde te gaan hing boven de zandbak. Op een middag ging een collega zijn dienstwapen uit de kast halen en geheel tegen de regels in laadde hij zijn wapen door in de wapenkast. Hij had zijn vinger aan de trekker en op het moment dat hij de slede los liet ging het wapen dan ook onmiddellijk af. De kogel ging dwars door de drie ook in de kast staande karabijnen. Twee ervan werden compleet aan stukken geschoten, bij de derde drong de kogel door het trekkermechanisme heen en sloeg aan de andere zijde een stuk uit de lade.

karabijn-2karabijn-3

Omdat de wacht dit unieke wapen niet kwijt wilde is door een wapendeskundige van het bedrijf de slagpin uit het wapen verwijderd en de loop dicht gegoten. Zo kon het als versiering in het kantoor van de wacht aan de muur hangen en diende het ook als een waarschuwing voor wat er kan gebeuren als de regels niet in acht worden genomen.

Bij de sluiting van het bedrijf moest de laatste bewaker, die het wapen graag als herinnering wilde behouden, het in opdracht van de directie echter afgeven aan iemand van TNO die onderzoek wilde doen naar hoe dit soort wapens indertijd gemaakt werd. Toen  de bewaker het verhaal vertelde tegen de man van TNO zei deze dat hij het wapen na onderzoek terug zou geven aan de bewaker. Er gingen enige jaren en telefoontjes overheen, maar de bewaker kon fluiten naar het wapen, het kwam door verschillende oorzaken niet naar hem terug. Tot plotsklaps de man van TNO iets wilde weten van een wapendeskundige van het voormalige bedrijf. Deze herinnerde de man aan zijn belofte aan de bewaker. En zo kon het gebeuren dat op een zaterdagmiddag het wapen in een vuilniszak, op het stationsplein van Zaandam aan de bewaker overhandigd werd. Deze heeft het daarna  een poos in bruikleen gegeven aan het Hembrugmuseum. Daar konden de bezoekers hem bezichtigen en de bewaker die tevens één van de vrijwilligers van het museum was, het hele verhaal van het kogelgat in de karabijn aan een ieder die het maar horen wilde vertellen.

WW1 Concert

WW1 Concert

Tijdens de open monumentendagen op 13 en 14 september 2014 is dit bijzondere, toen bijna 100 jaar oude wapen bij de gratis WW1 concerten, gegeven door de Konrad Kosseleck Bigband met Ellen ten Damme en Vincent Bijlo door deze laatste gebruikt.

Tekst en foto’s ©PDKAIH2015