EEN LEVERANCIER VERTELD OVER CONTROLE’S EN DIEFSTAL BIJ DE AI.

EEN LEVERANCIER VERTELD OVER CONTROLE’S EN DIEFSTAL BIJ DE AI.

Het was eind jaren vijftig van de vorige eeuw dat de moeder van Kees Tentij samen met haar tweede man, Piet Roos een transportbedrijf, genaamd Langereis en Verdonk, runden van uit een garage en een er naast gelegen woonhuis aan het Rustenburg in Zaandam. Het transportbedrijf reed regelmatig met vracht van en naar de Artillerie  Inrichtingen aan de Hemkade. Vaak bestond de lading uit mandflessen met zoutzuur die waren bestemd voor de hulzenfabriek.

Oude mandfles

Als de wagen bij de fabriek aankwam moest de chauffeur zich melden bij de portier, die vervolgens de lading met bijbehorende documenten en de chauffeur nauwgezet controleerden. Vervolgens reed er een portier mee het terrein op en werd er gelost / geladen. Daarna werd er weer mee teruggereden en werd alles, voordat het terrein verlaten mocht worden nogmaals gecontroleerd. Na een poosje reed de portier niet meer mee, maar de controles bleven.

En zo kon het gebeuren dat Kees op een dag door zijn moeder gebeld werd dat er een chauffeur van het bedrijf werd tegengehouden bij de poort van de Artillerie Inrichtingen. Hij mocht onder geen beding het terrein op. De reden? Ze lazen thuis de communistische krant ,,De Waarheid’’. Omdat de wagen toch gelost moest worden werd Kees op de fiets naar het bedrijf gestuurd om de wagen te lossen. En daarna op de fiets weer terug. Maar ja het was niet anders in die tijd.

Ook gebeurde het dat er werd gebeld om bij de afdeling expeditie een aantal zakken brandhout op te halen. Deze werden dan voor een rijksdaalder naar particuliere adressen van werknemers van de Artillerie Inrichtingen in Amsterdam gebracht. Op  sommige adressen moest je wel naar vier hoog met die zware zakken. Op een gegeven ogenblik leek het wel of die zakken steeds zwaarder werden en keken wij eens in zo’n zak. Er kwam een hele bankschroef uit! Later vonden we in de zakken onder andere beitels, heel handig verwerkt in de houtblokken. Na die vondst was het over met de diefstallen en werden de zakken voortaan collectief gevuld.

Bron de nu 80 jarige C. Tentij (Kees) uit Enschede ©PDKAIH2017