DODE VISSEN NABIJ DE ARTILLERIE INRICHTINGEN.

DODE VISSEN NABIJ DE ARTILLERIE INRICHTINGEN.

In 1908 dreven er in de onmiddellijke omgeving van de Artillerie Inrichtingen met enige regelmaat dode vissen in het Noordzeekanaal. In augustus 1908, schreef het hoofdbestuur van de algemene hengelaarsbond daarom een brief aan de Artillerie Inrichtingen. 

Aan den heer Directeur van de Rijkswerkplaatsen aan de Hembrug.

Hoog Edelgestrenge Heer,

Aangezien bij ons bij herhaling klachten inkomen, dat in de Rijkswateren in de onmiddellijke nabijheid van de onder uw bevelen staande werkplaatsen de vissen bij massa sterven, vermoedelijk door het in die wateren werpen van hoeveelheden geheel of gedeeltelijk in die werkplaatsen verwerkte carbid *, waardoor voor de vischstand zoo vergiftigende gassen ontstaan, zoo nemen wij de vrijheid u Hoog Edelgestrenge beleefd te verzoeken, bevelen te willen geven, dat dat carbid op voor den vischstand minder schadelijke wijze voortaan zal worden vernietigd.

Algemeene Hengelaarsbond,

Namens het Hoofdbestuur,

De Voorzitter,

(w.g.) J.C.H.G. VAN DEUN, Gepens. Officier.

dode vis

Dode en naar adem snakkende vis

 Het antwoord dat snel kwam luidde:

Hoofd van de Munitiefabriek Zaandam, den 10n Aug. 1908.

N0. 1729.

Aan den Heer J.C.H.G. van Deun, Voorzitter Algemeene Hengelaarsbond. Watergraafsmeer.

Naar aanleiding van Uw schrijven van de 8 sten dezer heb ik de eer u Wel Edelgestrenge te berichten, dat voor zover mij bekend is, ééns eene hoeveelheid gedeeltelijk uitgewerkt carbid uit mijne onderhoorige Inrichting in het Noordzee kanaal is vernietigd geworden. Door mij zijn maatregelen getroffen om in den vervolge carbid op een voor den vischstand onschadelijke wijze te doen vernietigen.

De Majoor,

 Hoofd voornoemd,

 (w.g.) VAN KUYK

©PDKAIH2016

carbid

Carbid

* Als carbid vochtig wordt gemaakt met water ontstaat er acetyleengas (Ethyn) dat gas werd in die tijd gebruikt voor de lasbranders van de smeden. Ook werd het tot ongeveer de tweede wereldoorlog gebruikt in carbidlampen en was het een geweldig bestrijdingsmiddel tegen mollen, ratten en muizen. Hier toe werd een natgemaakt stuk carbid in het hol of de gang gestopt en het gas deed de rest.                             

2 thoughts on “DODE VISSEN NABIJ DE ARTILLERIE INRICHTINGEN.

  1. In principe is er geen reden carbid in het Noordzeekanaal te werpen teneinde dit te doen vernietigen. Anders dat het vervuild is door morsen in combinatie met veegsel van de vloer. Voor zover ik weet werd dit ook gedaan met kruit, – en andere resten van sassen en trotyl maar deze laatsten werden op het eigen terrein verbrand.

    Ik was er niet bij in 1908, maar ook kan het gaan om lozingen van chemisch afval o.a. van chemische baden. Die waren in grootte getale aanwezig binnen het bedrijf om o.a. oppervlakte van oxydehuiden van de (gegloeide) producten te verwijderen enz. Ook baden tbv. oppervlakte behandelingen en spoelbaden moesten om de zoveel tijd worden vervangen, ververst en of geloosd. Vanaf welk jaartal er een afbraak systeem gehanteerd werd weet ik niet. Maar zeker is dat vanaf de jaren 70 een waterzuivering installatie voor handen was. Ook kan het zijn dat het als chemisch afval door een speciaal bedrijf werd opgehaald. RijksWaterStaat kwam maandelijks een steekproef houden en dagelijks moest de lozing aan deze goedkeuring eisen voldoen. De Waterzuivering installatie nam op gezette tijden automatisch een bemonstering en dagelijks werd deze door het laboratorium geanalyseerd. Deze rapportage werd bij gehouden en werd aan RWS maandelijks toegezonden.

    Anderzijds als men carbid in water werpt geeft dit een direct een grote gaswolk, maar of daardoor de vissen sterven kan ik u niet zeggen. Zelf geloof ik daar niets van. Het ontwikkelde gas ontwijkt onmiddellijk uit het water namelijk. Dit laatste heb ik en mijn collega zelf nog geconstateerd tijdens het opruimen van ca. 20 kg carbid bij de beeindiging van Eurometaal in de waterzuivering 250 m3 buffertank.

    Liked by 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s