EEN NIEUW DORP.

havenbuurt

Havenbuurt Zaandam ©GAZ

EEN NIEUW DORP.

Door de werklieden, die bij de verplaatsing der rijksinrichtingen van Delft naar de Hembrug verhuizen, is eene coöperatieve bouwvereeniging opgericht, welke op het volgende stelsel berust: Het geld, dat uit de huizen gewonnen wordt boven het onderhoud, assurantie, enz., wordt besteed voor de aflossing van het oorspronkelijk geleende geld; het wordt voor ieder lid afzonderlijk tegoed geschreven, en wanneer hij een zekere som heeft bereikt, ƒ 50 of ƒ 100, wordt den rechthebbende een obligatie der Vereeniging ter hand gesteld, die natuurlijk rente geeft. Zoo wordt de huurder op den duur eigenaar van het geld, dat zijn woning gekost heeft; hij spaart dus voor het wonen, doch het geld is niet belegd in steenen, maar in obligatiën der eigen Vereeniging, die of bij de Vereeniging of bij andere verhandelbaar zijn, zoo de werkman Zaandam wil verlaten, zoo hij sterft enz. Tegelijk wordt echter gezorgd, dat de bewoner steeds verzekerd is, te zullen blijven wonen in zijn eenmaal betrokken huis, zoolang hij dit verkiest. Het lidmaatschap der Vereeniging verliest hij niet dan wegens dringende redenen; ook kan niemand hem uit zijn woning zetten. Het recht van huren gaat over op de weduwe en op de kinderen. ©PDKAIH2015

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s